Let’s hate hate

Projekt uzyskał dofinansowanie z Erasmus+ i jest planowany do realizacji latem 2021 roku.

Szeroka dostępność Internetu wśród dzieci i młodzieży, wiąże się z narażeniem na agresję werbalną i mowę nienawiści w każdym środowisku. Powszechność tego problemu w ostatnich latach również znacząco wpłynęła na obniżenie wrażliwości młodych ludzi na ten problem. Naszym celem jest wzrost świadomości młodych ludzi w zakresie hejtu, dyskryminacji i stereotypów. Poprzez ten projekt, chcemy pokazać młodym ludziom, że mają w swoich rękach narzędzia do przeciwstawienia się takim zachowaniom. Że bierna postawa to także akt wspierający hejt i dyskryminację. Że w myśl wartości unijnych, powinniśmy się jednoczyć, wspierać i umacniać. Poprzez ten projekt chcemy pokazać młodzieży jak zachowywać się w sytuacji kiedy widzimy hejt, kiedy go doświadczamy na własnej skórze, oraz jak samemu, często nieświadomie, go nie rozprzestrzeniać. Poprzez wykorzystanie zróżnicowanych i ciekawych metod edukacji nieformalnej, chcemy pokazać młodzieży jakie mechanizmy odpowiadają za powstawanie nienawiści oraz jak generowane są stereotypy.

Projekt realizowany w ramach dotacji z Programu Komisji Europejskiej.

Share