Work of Art

W tym projekcie Erasmus+ zrealizowaliśmy dwa główne działania: APV (wizyta przygotowawcza w ostatni weekend lipca) i samą Wymianę Młodzieży w dniach 24-31 sierpnia 2022 roku w Krakowie. W projekcie wzięło udział 47 osób, w tym 42 uczestników wymiany młodzieżowej w wieku od 18 do 26 lat, w tym 16 z mniejszymi szansami (jednak nie ubiegaliśmy się o dodatkowy budżet integracyjny, ponieważ nie zidentyfikowano takich specjalnych potrzeb). Było 6 drużyn narodowych, każda składała się z 7 uczestników, w tym lidera. Udało nam się utrzymać równowagę płci na zbliżonym poziomie. Profil uczestnika: osoby otwarte, życzliwe, tolerancyjne, chcące dzielić się swoimi doświadczeniami, ciekawe świata i innych kultur. Dodatkowym atutem było zainteresowanie sztuką oraz tematem wykluczenia i rozwarstwienia społecznego.

Realizując ten projekt chcieliśmy odkryć i wykorzystać misję, która bardzo często kryje się za sztuką oraz uświadomić młodzieży jej korzenie, dziedziny i moce. Chcieliśmy wykorzystać sztukę jako narzędzie szerzenia poglądów, po prostu wracając do sposobu, w jaki od wieków posługiwały się nią całe narody. Chcieliśmy na nowo odkryć tę funkcję, aby szerzyć wartości, takie jak tolerancja i integracja. W ramach naszych aktywności powstały liczne dzieła sztuki, prezentowane zarówno w miejscu wymiany, na ulicach Krakowa ale także udokumentowane w internecie i w naszych mediach społecznościowych. Stworzyliśmy konto na Instagramie, które promuje ideę tolerancji, wzajemnej akceptacji i integracji poprzez sztukę, a także promowało wydarzenie w postaci wystawy. Zachęcamy do obserwowania: https://www.instagram.com/work_of_art_krakow/

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską.

Share