New partnerships for effective youth work

Projekt miał na celu rozwój kontaktów, wymianę doświadczeń i tworzenie nowych partnerstw między uczestniczącymi organizacjami oraz wzbogacenie potencjału organizacji pozarządowych w naszych regionach. We wszystkich tych działaniach naszym głównym celem było wzajemne uczenie się, rozwijanie potencjału i rozwijanie silnej sieci wiarygodnych partnerów do przyszłej współpracy w różnych projektach i tematach. Ten projekt był dla naszej organizacji oraz kilku innych, również początkujących, pierwszym krokiem na drodze do stworzenia nowych możliwości dla naszej młodzieży. Jest to podstawa dla przyszłych działań w wymiarze międzynarodowym, w takich dziedzinach, jak: walka z uprzedzeniami, walka z bezrobociem wśród młodzieży, zwiększanie świadomości społecznej, inspirowanie do zaangażowania na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu międzypokoleniowego.

Udało nam się spotkać z innymi organizacjami z Europy, nawiązać przyjaźnie i dobre stosunki robocze, poznać ukończone projekty, poznać najlepsze praktyki, porozmawiać o pomysłach, zrozumieć jak rozwijać naszą organizację, jak skutecznie pracować z młodzieżą, jak starać się o fundusze, jak zrobić dobry projekt, itp. Ważne było również dla nas – pracowników młodzieżowych, aby rozwijać nasze indywidualne kompetencje i nawiązywać indywidualne kontakty oraz być lepiej wykwalifikowanym w zakresie pracy, którą wykonujemy i planujemy rozwijać.

Jesteśmy przekonani, że nie tylko nasza fundacja, ale także wszystkie organizacje uczestniczące odniosły podobne korzyści – nawiązano nowe kontakty, opracowano pomysły na projekty, zdobyto nową wiedzę i indywidualne umiejętności, pojawiły się nowe inicjatywy, itp. Chcieliśmy także zaangażować się w życie społeczne naszego miasta i osiedla. Dla naszej fundacji i innych uczestników była to świetna okazja, aby spotkać się z młodzieżą, instytucjami, innymi lokalnymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczyć się od nich i nawiązać kontakty, a także dowiedzieć się, jaką pomoc możemy uzyskać od miasta i jaką możemy zaoferować pomoc.

Głównym działaniem tego projektu było spotkanie kontaktowe (seminarium), które odbyło się w dniach 8-12 lipca 2019 w Krakowie. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli organizacji pozarządowych z 11 różnych państw w Europie, różnego typu organizacji pracujących z młodzieżą w wielu dziedzinach. Razem było nas 25 uczestników, po 2 osoby na organizację wysyłającą, zrównoważone pod względem płci, zajmujący różne stanowiska, takie jak prezesi, członkowie kierownictwa, osoby pracujące z młodzieżą, nauczyciele, trenerzy, osoby wspierające, itp. Projekt zrealizowano w ramach dotacji z Programu Komisji Europejskiej.

W efekcie seminarium powstała rozbudowana baza kontaktów organizacji uczestniczących w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z nią i jej wykorzystania.

Share