TolerART

#wallofgoodwords #tolerart #erasmusplus #youthexchange

Nasz projekt „TolerART” powstał we współpracy z naszymi zagranicznymi kolegami, którzy tak samo jak my, dostrzegli w swoim otoczeniu rosnący problem braku tolerancji i dialogu społecznego oraz nieumiejętności radzenia sobie z emocjami młodych ludzi. Ponieważ często czujemy się niezauważeni, niesłyszani oraz pomijani, manifestujemy nasze poglądy czy emocje w niekontrolowany przez system sposób – umieszczając je na murach, ścianach, elewacjach bloków czy w innych widocznych z daleka miejscach. Te „bazgroły” czy „bohomazy” jak początkowo je nazywano, w ciągu ostatnich lat zyskały miano tzw. Street artu. Ich przekaz jest różny, od obraźliwych haseł, przez zwykłe upiększanie otoczenia (np. poprzez pokrywanie zniszczonych budynków wielkoformatowymi malunkami), upamiętnienie znanych osób i ich czynów, aż po manifestowanie poglądów politycznych czy w końcu poruszanie problemów społecznych (prace Banksy’ego, Escifa czy kultowy mural w Wilnie „Make everything great again”). Poprzez nasz projekt chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko street artu właśnie, jako formy komunikacji społecznej. W świecie znieczulicy, stronniczości mediów, czy szerzącej się politycznej propagandy, często to właśnie mury dużych miast są nośnikiem prawdziwych, drzemiących w nas emocji. Dlatego ten temat stał się dla nas szczególnie interesującym i chcieliśmy skonfrontować go z zagranicznymi realiami, Wraz z naszymi zagranicznymi kolegami staraliśmy się poruszyć problematykę i genezę street artu, omówić różnice między sztuką, a wandalizmem oraz porównać prace znajdujące się w naszych miastach i tematykę do jakiej nawiązują. Dzięki temu wzrosła nasza świadomość i zapewniliśmy długotrwały efekt edukacyjny, oddziałujący także na naszą lokalną społeczność.

Jednym z namacalnych rezulatatów naszego spotkania jest kolorowy mural TolerART, który wspólnymi siłami wykonaliśmy nad krakowskim jeziorem Bagry, w bardzo uczęszczanym i widocznym miejscu. Z pracy nad tym dziełem nagraliśmy także filmik, który podobnie jak galerię zdjęć oraz ciekawy przewodnik o kulturze streetartu można zobaczyć poniżej.

Projekt zrealizowano w ramach dotacji z Programu Komisji Europejskiej.

Share