Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) FUNDACJA “PLATFORMA INTEGRACJI MŁODZIEŻY” z siedzibą w Zachodnia 10 / 65, 30-350 Kraków, Polska informuje że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. FUNDACJA “PLATFORMA INTEGRACJI MŁODZIEŻY” z siedzibą w Zachodnia 10 / 65, 30-350 Kraków, Polska (dalej „Administrator”).
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora, kiedy jest to niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, w celach:
  • wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności gdy jest to niezbędne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania danych.
 4. Podanie danych osobowych jest:
  •  w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy – dobrowolne ale niezbędne do jej zawarcia,
  • w przypadku przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – dobrowolne i wyraźnie określone w jednym lub kilku konkretnych celach. Brak wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – art. 9 RODO, uniemożliwia ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora dla poszczególnych celów nie dłużej niż to jest wymagane dla osiągnięcia danego celu przetwarzania ani po upływie terminu:
  • wymaganego przepisami prawa,
  • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przedawnienia wszystkich roszczeń z tytułu zawartej z Administratorem umowy.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich. Administrator może udostępnić dane osobowe wyłącznie:
  • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.,
  • Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, podmiotom przetwarzającym zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO, w szczególności dostawcom usług hostingowych, serwisom pośredniczącym w przekazywaniu darowizn,
  • Innym podmiotom na podstawie udzielonej przez Państwa wyraźnej zgody w dokładnie określonym zakresie i czasie trwania.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przed dniem wycofania zgody.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@fpim.pl

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Kiedy odwiedzający witrynę przesyła wiadomość przez formularz kontaktowy, zbieramy dane widoczne w formularzu, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Na stronie używane są także ciasteczka generowane przez skrypt: zabezpieczający, pozycjonujący oraz optymalizujący prędkość ładowania strony.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli prześlesz wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, odpowiadająca jej treść jak i adres e-mail może być przechowywany, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.