Nasz Zespół

Maciej Kosek, Prezes Zarządu Fundacji. Uczestnik i koordynator kilku projektów wymiany młodzieży. Ukończył szkołę mistrzostwa sportowego w Krakowie. Był zawodnikiem klasy międzynarodowej rock and rolla akrobatycznego (zdobywca II miejsca w Pucharze Europy 2009 roku, wielokrotny finalista European Cup, wielokrotny medalista mistrzostw Polski), a także trenerem młodych zawodników w tej dyscyplinie. Z uwagi na swoje doświadczenie ma dobry kontakt z młodzieżą oraz prowadzi warsztaty związane z aktywnością fizyczną. Włada dobrze językiem angielskim.

Piotr Tarkowski, Fundator, Przewodniczący Rady Fundacji, były Prezes Fundacji. Ma tytuł magistra prawa, magistra administracji (oba zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie) oraz radcy prawnego. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach pracy zawodowej prowadzi Kancelarie Radcy Prawnego, a także szkoli urzędników samorządowych z całej polski w zagadnieniach prawa administracyjnego, w tym szczególnie prawa wodnego. Doświadczony trener. Biegle posługuje się językiem angielskim, a także potrafi porozumieć się w języku francuskim. Posiada doświadczenia zdobyte podczas udziału i koordynacji kilku wymian młodzieżowych w ramach Erasmus+ oraz Młodzież w działaniu.

Bartosz Barański, członek Rady Fundacji. Sekretarz Gminy Zabierzów, radca prawny, magister prawa. Pracuje na stanowisku kierowniczym od wielu lat, a obecne stanowisko Sekretarza Gminy, związane z reprezentowaniem Gminy, także na arenie międzynarodowej, predysponuje go jako inicjatora i animatora w kontaktach z międzynarodowymi partnerami. Biegle włada językiem angielskim.

Jan Hoffman, członek Rady Fundacji. Radca prawny, magister prawa i samorządowiec. Doświadczony trener w zakresie szkoleń organizowanych dla urzędników samorządu z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego. Jako radny dzielnicy Stare miasto posiada zdolności, które pomagają znaleźć, na zasadzie konsensusu, wspólne rozwiązania problemów w grupie. Włada językiem angielskim i francuskim.