O Fundacji

Platforma Integracji Młodzieży jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit z siedzibą w Krakowie, założoną w listopadzie 2018 roku. Jesteśmy fundacją wspierającą lokalne dzieci, młodzież oraz dialog międzypokoleniowy.

Naszym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie edukacji, samoświadomości, uczestnictwa w procesach demokratycznych, podstawowych zagadnień prawnych, ekonomicznych i dziedzictwa kulturowego.

Chcemy aby główną cechą wspólną naszych działań była integracja, rozumiana zarówno lokalnie jako zrównywanie szans bez względu na wiek, status społeczny czy materialny, ale także rozumiana w wymiarze europejskim, stawiająca na tolerancję, mobilność i szukanie lepszych rozwiązań dla wspólnej Europy.

Chcemy uzupełnić istniejący system formalnego kształcenia w naszym regionie o różne pozaformalne i nieformalne działania edukacyjne, bazując zarówno na fundraisingu, dotacjach samorządowych i krajowych jak i środkach unijnych.

Podstawowym obszarem naszego działania na terenie miasta jest Ruczaj – rejon o charakterze zabudowy osiedla z “wielkiej płyty”, wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki, położony około 4 km na południowy zachód od centrum Krakowa.