Let’s talk about talking

Za sprawą edukacji pozaformalnej na wymianie młodzieży realizowanej przez program Erasmus+ poruszyliśmy ważne kwestie dotyczące komunikacji i rozmowy z drugim człowiekiem. Za nadrzędny cel projektu “Let’s talk about talking” przyjęliśmy edukację młodzieży na temat roli komunikacji werbalnej, niewerbalnej, znajdowania swoich talentów, pewności siebie oraz asertywności w życiu codziennym i zawodowym. Dzięki narzędziom edukacji pozaformalnej użytych podczas zajęć zachęciliśmy uczestników do przełamywania barier komunikacyjnych, które są w dzisiejszych czas nadzwyczaj widoczne. Młodzi ludzie coraz częściej zamykają się w swoich czterech ścianach i komunikują się ze światem przy użyciu smartfonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Co raz rzadziej rozmawiają twarzą w twarz a to właśnie dzięki komunikacji werbalnej, komunikacji face to face, rozwijają się społeczeństwa;

  • dzięki umiejętnościom aktywnego słuchania, zadawania pytań zwiększa się wpływ obywateli w zarządzanie krajem;
  • dzięki umiejętnościom znalezienia w sobie talentów zwiększa się możliwości aktywizacji młodych ludzi w społeczeństwie;
  • dzięki asertywności młodzi ludzie nie są agresywni ani pasywni – wiedzą czego chcą dla siebie i państwa, w którym żyją;
  • dzięki umiejętności udzielania informacji zwrotnej relacje międzyludzkie zawodowe i osobiste stają się łatwiejsze;
  • umiejętność cieszenia się z własnych osiągnięć i innych sprzyja budowaniu atmosfery przyjaźni i pokoju.

I to właśnie rozwój tych umiejętności był celem naszego projektu. Aby podzielić się zdobytą wiedzą opracowaliśmy między innymi wskazówki skutecznej komunikacji, które można pobrać poniżej.

Share